Algemene Voorwaarden

Algemeen
Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u studentenwerk.jopp.nl gebruikt.
studentenwerk.jopp.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.


Aangeboden diensten
studentenwerk.jopp.nl biedt een service om werkzoekenden en werkgevers samen te brengen. Werkzoekenden en werkgevers kunnen zich registreren, profielen / vacatures maken en zoeken naar banen en cv's.


Privacybeleid
Persoonlijke gegevens van werkzoekenden zijn beschikbaar voor werkgevers diestudentenwerk.jopp.nl bezoeken. Persoonlijke gegevens omvatten een verplichte naam, een verplicht e-mailadres en een optioneel telefoonnummer.

Door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens kunnen door studentenwerk.jopp.nl worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te stellen van nieuws en / of aanbiedingen met betrekking tot studentenwerk.jopp.nl. De gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor deze meldingen.

studentenwerk.jopp.nl zal geen persoonlijke gegevens van gebruikers bekend maken aan derden.


Website gebruik
studentenwerk.jopp.nl mag niet worden gebruikt voor een van de volgende doeleinden:

  1. Om contact op te nemen met gebruikers van studentenwerk.jopp.nl met betrekking tot elk andere intentie dan het doel van werving & selectie.
  2. Om contact op te nemen met gebruikers van studentenwerk.jopp.nl om diensten van een derde partij aan te bieden.
  3. Om illegale inhoud te plaatsen.

De gebruiker moet waarheidsgetrouwe informatie verstrekken in zijn profiel of vacature.

Het is verboden om tekst of afbeeldingen vanstudentenwerk.jopp.nl te gebruiken voor persoonlijk of commercieel gebruik.
 

Gebruikers informatie
studentenwerk.jopp.nl is niet verantwoordelijk voor onwaarachtige en / of onnauwkeurige informatie in vacatures en profielen.

studentenwerk.jopp.nl behoudt zich het recht voor om informatie die door de gebruiker aan de website is verstrekt, te bewerken of te verwijderen.

Aansprakelijkheid
studentenwerk.jopp.nl is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die de gebruiker kan ondervinden bij het gebruik van de website.
 

Cookiesbeleid
Onze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren.

Onze analyse serviceprovider genereert statistische en andere informatie over website gebruik door middel van cookies.

U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Ga naar de optie 'Help' in uw browser menu om te leren hoe u dit kunt doen. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van deze website.